BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Aktualności
Pożegnanie Szefa Wydziału Organizacyjnego
08.02.2016
W dniu 08.02.2016 r. Szef Rejonowego Zarządu infrastruktury w Krakowie płk Adam Garczyński, wykonując rozkaz personalny Nr 117 z dn. 28.01.2016 r. Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej...

W dniu 08.02.2016 r. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie płk Adam Garczyński, wykonując rozkaz personalny Nr 117 z dn. 28.01.2016 r. Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej - na uroczystej zbiórce, w obecności kadry i pracowników wojska tut. Zarządu, podziękował ppłk Dariuszowi Jatczakowi - Szefowi Wydziału Organizacyjnego, za profesjonalną pracę na rzecz infrastruktury wojskowej oraz za 32-letnią służbę w Wojsku Polskim.

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie ppłk Dariusz Jatczak został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy z dniem 31.01.2016 r., wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, dokonanego przez żołnierza zawodowego. 

 

 

Radosław Jaworski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych