BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Aktualności
Odprawa roczna za 2017 r.
12.01.2018
11.01.2018 r.

W dniu 11.01.2018 r. w Rejonowym Zarządzie Infarastruktury odbyła się Odprawa roczna Szefa Zarządu. Szefowie i kierownicy omawiali wyniki pracy swoich wydziałów oraz prezentowali realizacje zadań i inwestycji za rok 2017. Dodatkowo podsumowano i zakończono Projekt LIFE12NAT/PL/000031 realizowany przez RZI w Krakowie w latach 2013-2017.

 

 Galeria

Łukasz Filimowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych