BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Aktualności
Nadzór służbowy w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie
27.04.2015
W dniach 20 - 24 kwietnia 2015 r. przedstawiciele Departamentu Infrastruktury MON przeprowadzili nadzór służbowy obejmujący przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w RZI w Krakowie

W podczas nadzoru służbowego dokonywana była ocena: realizacji zadań związanych ze sposobem prowadzenia ewidencji nieruchomości oraz ich przekazywaniem w administrowanie do Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, a także utrzymanie stanu technicznego infrastruktury wojskowej. Ponadto zwrócono uwagę na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiciele DI MON zapoznali się z harmonogramem Prac Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 oraz uczestniczyli w wizycie na terenie Pustyni Błędowskiej, gdzie mogli ocenić realizację zadań nałożonych na Projekt.
ppłk D.Kuzniarowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych