BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Aktualności
Przejście do rezerwy mjr Roberta Adamczyka
30.04.2015
W dniu 30.04.2015r Szef Rejonowego Zarządu infrastruktury w Krakowie płk Adam Garczyński, wykonując rozkaz personalny nr 2320 z dn. 27.10.2014r Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej...

       W dniu 30.04.2015r Szef Rejonowego Zarządu infrastruktury w Krakowie płk Adam Garczyński, wykonując rozkaz personalny nr 2320 z dn. 27.10.2014r Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej - na uroczystej zbiórce, w obecności kadry i pracowników wojska tut. Zarządu, podziękował mjr Robertowi Adamczykowi - kierownikowi Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości, za profesjonalną pracę na rzecz infrastruktury wojskowej oraz za ponad 27-letnią służbę w Wojsku Polskim.
       Jednocześnie mjr Robert Adamczyk został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy z dniem 30.04.2015r, wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, dokonanego przez żołnierza zawodowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych