BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Aktualności
29.01.2014
29 stycznia 2014 r. w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie odbyła się odprawa koordynacyjno - szkoleniowa z udziałem kierowniczej kadry infrastruktury 4, 33 i 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz 8 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Podczas odprawy omówiono realizację zadań z zakresu infrastruktury w 2013 roku oraz określono zasadnicze kierunki działania w zakresie infrastruktury wojskowej na 2014 r. z uwzględnieniem zmian w przepisach resortowych wynikających z reformy systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególną uwagę zwrócono na utrzymanie wojskowych obiektów infrastruktury w tym kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych, planowanie i realizacje robót konserwacyjnych i remontowych, w tym decentralnej realizacji zadań rzeczowych. Omówiono również zasady współpracy pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie a 4, 33 i 35 WOG oraz 8 BLTr. przy realizacji Centralnych Planów Rzeczowych.

Menedżer projektu Life + Pani Edyta MAZUR przedstawiła główne zamierzenia na 2014 r. związane z realizacją projektu Life12 NAT/PL/000031 na terenie Pustyni Błędowskiej.

Szef płk Adam Garczyński podsumował działalność infrastruktury w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Ocenił stopień realizacji zadań w 2013 roku, a także omówił zasadnicze kierunki działania i zadania do realizacji w 2014 roku.

ppłk Dariusz Kuźniarowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych