BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Aktualności
Wizyta eksperta Komisji Europejskiej monitorującego realizację projektu LIFE+
12.02.2014
W dniu 12 lutego 2014 r. miała miejsce wizyta Edyty Owadowskiej, która zapoznała się realizacją projektu pn. Kompleksowa Ochrona Nieleśnych Siedlisk Przyrodniczych na Terenach Wojskowych w Obszarze Natura 2000 − Pustynia Błędowska.

Głównym celem projektu jest przywrócenie siedlisk wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi ciepłolubnych, charakterystycznych dla obszaru Pustyni Błędowskiej.

 

W ramach projektu zostaną usunięte niewybuchy z okresu II wojny światowej oraz przeprowadzone zostanie oczyszczenie terenu z karłowatych brzóz i sosen, a także sztucznie wprowadzonej do ekosystemu wierzby ostrolistnej oraz piaskowej.

 

Podczas spotkania poruszono również następujące zagadnienia:

  1. Główny specjalista ds. ochrony środowiska – menedżer projektu Life +, Pani Edyta Mazur przedstawiła stan zaawansowania wdrażania projektu.
  2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych zadań wchodzące w skład Zespołu Zarządzającego Projektem przedstawiły planowane do realizacji zadania w ramach projektu.
  3. Poruszono zagadnienia związane przygotowaniem dokumentów finansowych i raportu wstępnego.
  4. Szefowie komórek organizacyjnych RZI w Krakowie zadawali pytania dotyczące wdrażania projektu LIFE+.

 

ppłk Dariusz Kuźniarowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych