BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Aktualności
Gospodarka odpadami i ochrona zabytków
25.04.2014
W dniach 24-25 kwietnia 2014 r. w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie odbyło się szkolenie dotyczące ochrony środowiska ze szczególny uwzględnieniem gospodarki odpadami, a także ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nieruchomymi.

W pierwszym dniu szkolenia poruszono praktyczne aspekty gospodarki odpadami w oparciu o przepisy ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, ich gromadzenia, transportu i magazynowania. Omówiono również ustawowe obowiązki  w zakresie odpowiedzialności osób funkcyjnych za gospodarowanie i przekazywanie odpadów z uwzględnieniem przepisów dotyczących kar administracyjnych.

W drugim dniu szkolenia skupiono się nad ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił formy ochrony zabytków i zasady współdziałania pomiędzy państwową służbą ochrony zabytków a jednostkami organizacyjnymi resortu ON na terenach zamkniętych. Następnie zostały omówione zasady i forma sporządzania planów ochrony zabytków nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, utrzymanie zieleni na terenach zabytkowych, a także decyzja nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. wprowadzającą zmiany do „Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych”.

 

ppłk Dariusz Kuźnairowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych