BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Oferty pracy
02.03.2018
Inspektor nadzoru – branża budowlana

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Inspektor nadzoru – branża budowlana

 

Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Mogilska 85

 

Czas pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

 

Wymagania konieczne:

wykształcenie wyższe techniczne - kierunkowe,

co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży budowlanej, lub wykonywania usług inżyniera kontraktu dla przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno-budowlanej,przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym terminem ważności.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych

- znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Podstawowe obowiązki:

sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją robót budowlanych, opracowywanie dokumentów związanych z nadzorowanymi robotami, wykonywanie czynności nadzorczych dotyczących nadzoru inwestorskiego.

 

Miejsc składania dokumentów: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków, ul. Mogilska 85 (kancelaria) lub adres e-mail: rzikrakow.kancelaria@ron.mil.pl

Kontakt telefoniczny: 261-131-316

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę

- CV

 

Termin składania: 31.03.2018 r.

 

Przesłane dokumenty (podanie o pracę, CV) i zawarte w nich dane osobowe będą administrowane zgodnie z obecnymi przepisami.

 

Łukasz Filimowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych