BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Oferty pracy
19.09.2018
specjalista

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku: specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami

Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Mogilska 85.

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz.  7:00 – 15:00.

Wymagania konieczne:

-       wykształcenie wyższe geodezyjne,

-       znajomość przepisów prawa i zagadnień technicznych z zakresu geodezji i kartografii,
     gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, kodeksu cywilnego
     i  postępowania  administracyjnego,

-    umiejętność opracowania dokumentacji do celów prawnych, w tym przygotowanie pism
     i wniosków do urzędów, sądów powszechnych i innych instytucji,

-    umiejętność analizy materiałów archiwalnych - badanie i regulacja stanów prawnych
     nieruchomości,

 

-       znajomość i obsługa programów biurowych oraz geodezyjnych.

Podstawowe obowiązki:

-    prowadzenie części formalno-prawnej i opisowej operatu ewidencyjnego nieruchomości,

-    regulacja stanów formalno-prawnych nieruchomości,

-    przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót
     geodezyjnych i koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania wojskowych
     terenów zamkniętych,

-    sprawdzanie otrzymanych decyzji, postanowień urzędów administracji państwowej
     i samorządowej dotyczących nieruchomości wojskowych oraz przygotowanie projektów
     odwołań od tych decyzji,

-    sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania nieruchomościami przez jednostki
     i instytucje wojskowe,

-    nadzór nad wykonawstwem przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokumentacji
     geodezyjnej, w tym: podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia nieruchomości dla wojskowych
     terenów zamkniętych,

-    inne.

Miejsce składania dokumentów:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85 (kancelaria) lub na adres e-mail: rzikrakow.kancelaria@ron.mil.pl

Kontakt telefoniczny:  261-131-316.

Wymagane dokumenty:

-       podanie o przyjęcie do pracy,

-       CV z klauzulą dot. przetważania danych osobowych zgodnie z RODO.

Termin składania dokumentów:  10.10.2018 r.

Anna Osińska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych