BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
ZADANIA

 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szef Zarządu jest dowódcą jednostki wojskowej oraz dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zgodnie ze Statutem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie obszarem działania Zarządu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Został powołany do zarządzania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub znajdującymi się we władaniu MON na podstawie innych tytułów prawnych, usytuowanymi na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU:

  • kierowanie realizacją inwestycji budowlanych i remontów infrastruktury wojskowej,
  • zabezpieczenie infrastruktury dla wojsk biorących udział w operacjach połączonych na obszarze działania Zarządu,
  • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń technicznych w kompleksach koszarowych,
  • prowadzenie gospodarki nieruchomościami gruntowymi i kubaturowymi jako Zarządca,
  • zabezpieczenie jednostek i instytucji wojskowych w sprzęt kwaterunkowy, przeciwpożarowy i techniczny.

 

 

 

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych