BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
ODZNAKA PAMIĄTKOWA

ODZNAKA PAMIĄTKOWA

 

 

W 2015 roku Minister Obrony Narodowej wprowadził Decyzją Nr 46/MON Odznakę Pamiątkową Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Odznakę nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania za sumienną służbę i pracę na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której spoiwem są tradycje Zarządu, etos służby i charakter wykonywanych zadań.Zasady nadawania, ewidencjonowania i eksponowania określa „Regulamin Odznaki Pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie” stanowiącej załącznik do ww. decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych