BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
KIEROWNICTWO
 

SZEF ZARZĄDU

płk mgr inż. Przemysław BRELIŃSKI

 

ZASTĘPCA SZEFA ZARZĄDU

ppłk mgr inż. Ryszard ZIÓŁKOWSKI

 
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych